Kulak estetiği ameliyatı, doğumsal veya edinsel nedenli birçok şekil bozuklukları nedeniyle gerekli olabilmektedir. Birçok nedeni olmasına karşın en sık kepçe kulak deformitesine rastlamaktayız.

Kepçekulak Ameliyatı (Otoplasti) Kimlere Yapılır?

Kepçe kulak deformitesi, sıklıkla çocuklarda okul öncesi dönemde çözülmesi gereken bir problemdir. Çocukların psikososyal gelişimleri açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır. Özellikle okul öncesi çocuklarda ortalama 5 yaş en ideal zamandır. Okul çağında çocukların kepçe kulak nedeniyle dalga konusu olması çocuk psikolojisini oldukça olumsuz etkilemektedir.

How are ear aesthetic operations performed?

Ear aesthetic surgeries can be safely performed under general anesthesia or local anesthesia, depending on the age of the person. The operation takes between 1-2 hours on average. In the early postoperative period, large dressings are taken on the 3rd day and only an ear bandage is worn. Ears will be edematous and swollen in the early period. As the edema and swelling recede, the shape of the ear will become more pronounced. .

Healing process after ear aesthetics

After the prominent ear aesthetics, the aesthetic ear is closed with a bandage. Tennis bandages worn after ear surgery are used for 3-4 weeks. Ear numbness and tingling due to swelling is very normal and temporary.

Is There a Risk of Prominent Ear Surgery?

Every surgery has risks. Bleeding in the ear, infection, wound dehiscence and ear opening are some of them.

Will there be any scars after ear aesthetics?

After ear aesthetics, a small incision may remain right behind your ears. These scars are not obvious as they are usually hidden behind the ear.

TOP