Kulak estetiği ameliyatı, doğumsal veya edinsel nedenli birçok şekil bozuklukları nedeniyle gerekli olabilmektedir. Birçok nedeni olmasına karşın en sık kepçe kulak deformitesine rastlamaktayız.

Kepçekulak Ameliyatı (Otoplasti) Kimlere Yapılır?

Kepçe kulak deformitesi, sıklıkla çocuklarda okul öncesi dönemde çözülmesi gereken bir problemdir. Çocukların psikososyal gelişimleri açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır. Özellikle okul öncesi çocuklarda ortalama 5 yaş en ideal zamandır. Okul çağında çocukların kepçe kulak nedeniyle dalga konusu olması çocuk psikolojisini oldukça olumsuz etkilemektedir.

Kulak estetiği operasyonları nasıl gerçekleştirilir?

Kulak estetiği ameliyatları kişinin yaşına göre genel anestezi veya lokal anestezi altında güvenle yapılabilmektedir. Ameliyat ortalama 1-2 saat arasında sürmektedir. Ameliyat sonrası erken dönemde 3. gün büyük pansumanlar alınmakta ve sadece kulak bandajı takılmaktadır. Erken dönemde kulaklar ödemli ve şiş olacaktır. Ödemler ve şişler geriledikçe kulak şekli daha da belirgin hale gelecektir. .

Kulak estetiği sonrası iyileşme süreci

Kepçe kulak estetiğinden sonra estetik olan kulak bandaj ile kapatılır. Kulak ameliyatı sonrası takılan tenisçi bandajları 3-4 hafta kullanılır. Şişler nedeniyle kulak uyuşukluk karıncalanma çok normaldir ve geçicidir..

Kepçe Kulak Ameliyatının Riski Var Mıdır?

Her ameliyatın riski vardır. Kulakta kanama enfeksiyon yara ayrışması ve kulakta açılma bunlardan bazılarıdır.

Kulak estetiği sonrası iz kalır mı?

Kulak estetiğinden sonra, kulaklarınızın tam arkasında minik bir kesi izi kalabilir. Bu izler genelde kulak arkasında gizlendiğinden belli olmamaktadır.

TOP